میزبانی لینوکس ایران
 • Product 1

  شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند 15 گیگابایت
  فقط
  30,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   2500 مگابایت فضا

   پهنای باند 40 گیگابایت
  فقط
  45,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  شرکتی (پیشنهادی)

  • میزبانی سایت شرکتی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   5000 مگابایت فضا

   پهنای باند 75 گیگابایت
  فقط
  55,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  سازمانی کم حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   10000 مگابایت فضا

   پهنای باند 150 گیگابایت
  فقط
  70,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  سازمانی پر حجم

  • میزبانی سایت سازمانی
   آخرین نسخه پنل cPanel
   نسخه های مختلف PHP

   20000 مگابایت فضا

   پهنای باند 300 گیگابایت
  فقط
  90,000,000/yr
  سفارش دهید